Gotowy projekt domu jednorodzinnego - czy można go modyfikować?

Budowanie domu według gotowego projektu nie zawsze nam odpowiada. Czy istnieje możliwość wprowadzania zmian w każdym gotowym projekcie domu? Odpowiadamy.

W każdym gotowym projekcie domu można wprowadzać poprawki. Często jest tak, że konieczne jest wręcz wprowadzenie modyfikacji w projekcie ze względu na zapisy zawarte w lokalnych warunkach zabudowy dotyczących np. wysokości budynku czy kąta nachylenia połaci dachowej.

W gotowym projekcie można również wprowadzać zmiany związane z funkcją pomieszczeń - np. połączenie salonu z kuchnią poprzez wyburzenie ścianki działowej, wstawienie dodatkowych okien do pomieszczeń, które według nas wymagają większego doświetlenia, przeprojektowanie gabinetu na dodaktową sypialnię. Ważne jest aby funkcje pomieszczeń dostosować do rytmu życia domowników.

Oczywiście musimy uzyskać zgodę autora na wprowadzane zmiany, a wszelkie modyfikacje muszą zostać odnotowane w dokumentacji projektowej.

Poprzez wprowadzenie indywidualnych zmian jesteśmy w stanie w maksymalny sposób dostosować projekt do własnych potrzeb. Poprawki w projekcie wykonuje się najczęściej w pracowni autorskiej lub wraz z architektem wykonującym adaptację projektu do warunków lokalnych.