Budowanie domu krok po kroku: stropy i ścianki działowe

Ściany domu już wzniesione – czas na stropy, następnie ścianki działowe. Przedstawiamy najpopularniejsze konstrukcje stropowe. Opisujemy przykład ścianki działowej bardzo wytrzymałej, ale o lekkiej konstrukcji (nie z płyt g-k!).

O wyborze technologii konstrukcji stropu zazwyczaj decyduje projektant. Ważne jest, żeby przy projektowaniu zwrócił uwagę na optymalne własności użytkowania i możliwości wykonawcze. Dobór konstrukcji stropu pod względem użytkowym ma wpływ na dopuszczalną rozpiętość stropu oraz zdolność do tłumienia dźwięków, wytrzymałość na pęknięcia i zarysowania. Dostępne na rynku rozwiązania w postaci stropów prefabrykowanych o rozpiętości nawet ponad 8 m, umożliwiają utworzenie otwartych powierzchni nie wymagając stawiania podparcia w postaci słupów i podciągów. W kwestii zdolności tłumienia dźwięków – cięższe konstrukcje mają lepszą izolację akustyczną, niż lekkie. Możliwość pojawienia się ewentualnych pęknięć dotyczy głównie stropów żebrowych i płytowych przy nierównomiernym obciążeniu. 

Do najpopularniejszych konstrukcji stropowych w budownictwie jednorodzinnym należą stropy gęstożebrowe ze względu na wysoką dostępność materiałów oraz stosunkowo prosty montaż. Stropy te produkowane są ze zróżnicowaniem na nośność użytkową, dopuszczalną rozpiętość, odstęp pomiędzy belkami, rodzaj elementów wypełniających. Rolę żeber stanowią prefabrykowane belki nośne (w postaci kratownicy z zabetonowaną stopką), rozstawione co 45-60 cm. W przestrzeni pomiędzy belkami stosuje się pustaki keramzytobetonowe, żużlobetonowe, ceramiczne lub z betonu komórkowego. Wysokość konstrukcyjna belek nośnych to 24-30 cm, a ich rozpiętość wynosi do 7,20 m. Dzięki dużemu ciężarowi (250-300 kg/m2) zapewniają bardzo dobrą izolację akustyczną. Możliwe jest dowolne dopasowanie długości belek, a tym samym utworzenie nieregularnych zarysów stropu. W przypadku miejsc o podwyższonym ryzyku obciążenia tworzy się żebro o wyższej wytrzymałości poprzez ułożeniu belek nośnych obok siebie. Wykonuje się również poprzeczne żebro rozdzielcze, aby uniknąć klawiszowania (czyli zróżnicowanego uginania się poszczególnych belek przy nierównomiernym obciążeniu). Zarówno belki nośne, jak i pustaki rozmieszcza się na wypoziomowanych podporach (usytuowanych co ok. 1,5 m) i zalewa betonem klasy C16/20 wraz z warstwą nadbetonu o grubości 3-4 cm.
 

Czy w budynkach jednorodzinnych stosuje się zbrojenie zalewane na całej powierzchni betonem?

Takie stropy wykonuje się rzadziej ze względu na pracochłonność wykonania. Są to stropy monolityczne, które wylewa się bezpośrednio na budowie, gdy zarys stropu jest skomplikowany i posiada dużą rozpiętość. Wymagają pełnego szalunku, rozstawionego na gęsto usytuowanych stemplach oraz ułożenia zbrojenia głównego i rozdzielczego. Biorąc pod uwagę fakt gęstego rozmieszczenia zbrojenia – już na etapie wykonania stropu należy określić punkty instalacyjne.
 

Jeżeli chodzi o stropy drewniane – kiedy się je stosuje?

Stosuje się je w przypadku, gdy konstrukcja domu jest drewniana (domy szkieletowe albo z bali). Są one wtedy również podparciem dla konstrukcji dachu, a belki stropowe często są elementem prefabrykowanych wiązarów dachowych (układanych dźwigiem). Zdarza się, że takie stropy stosuje się w domach murowanych, jednak tylko wtedy, gdy poddasze nie będzie użytkowe. Drewno wykorzystywane do produkcji belek może być lite, klejone lub z prefabrykowanych profili z materiałów drewnopodobnych. Obicie stropu to najczęściej płyty OSB, a pomiędzy belkami stosuje się materiał wyciszający (wełna mineralna). Podszycie takiego stropu to najczęściej sufit podwieszany (lub boazeria).
 

No to kolej na ścianki działowe – na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Decyzje o rozmieszczeniu ścianek działowych powinny zostać podjęte już na etapie projektowania. W przypadku późniejszych ewentualnych przesunięć na gruncie nie pojawi się żaden problem, natomiast w przypadku stropów może być to dosyć kłopotliwe, gdy mowa o ściankach działowych murowanych, na które zawsze zgodę musi wyrazić konstruktor (mimo powszechnemu przekonaniu o możliwości ich konstrukcji bez takiej zgody). Jedynie w przypadku lekkich konstrukcji szkieletowych, niepowodujących istotnego obciążenia możliwe są dowolne modyfikacje. Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, w której nie mamy pomysłu na aranżację poddasza rozwiązaniem jest wykonanie stropu mocniejszego – co niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami (około 50% drożej od podstawowego kosztu), ale daje nam to dowolność w stawianiu ścianek działowych. Decyzję o wykonaniu mocniejszego stropu również musimy podjąć na etapie projektowania. Stosowanie takiego rozwiązanie popularne jest przez deweloperów w budownictwie wielorodzinnym - dzięki możliwości dostosowania warunków mieszkania do upodobań klienta.     

Jeżeli chodzi o ścianki o lekkich konstrukcjach – nie musimy ograniczać się do ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, które nie cechują się zbyt wysokimi właściwościami akustycznymi i niską odpornością na uszkodzenia. Dobrym rozwiązaniem jest zbudowanie ścian dużo wytrzymalszych, a i o lepszych właściwościach akustycznych (można je porównać nawet do murowanego odpowiednika o tej samej grubości 14-15 cm); przykład takiej konstrukcji:

  • płyta drewnopochodna,

  • stelaż nośny np. z profili metalowych,

  • warstwa wełny mineralnej w polach stelaża,

  • płyty z wełny mineralnej (np. 4 cm),

  • stelaż nośny,

  • płyta drewnopochodna.