Księgi wieczyste - jak numerowane są nowe księgi wieczyste?

Chcesz przeglądać księgi wieczyste online? Potrzebny Ci będzie numer księgi wieczystej. Sprawdź jak numerowane są nowe księgi wieczyste.

W wyniku digitalizacji ksiąg wieczystych (od 2003 r.) wszystkie księgi wieczyste, które utrzymywane były w wersji papierowej, otrzymały nowy elektroniczny numer. Numer ten składa się z trzech części (rozdzielonych ukośnikami):

01 część pierwsza literowo – cyfrowa - jest to skrót kodu wydziału Sądu Rejonowego, w któryej prowadzona jest wybrana księga wieczysta - np. WR1/K (Wrocław). Litery
kodu są odpowiednie dla rejonu Polski, w którym znajduje się dana nieruchomość;

02 część druga numeryczna - np.00059977 – ośmiocyfrowy numer dotychczasowy księgi wieczystej (ten, który obowiązywał w wersji papierowej, uzupełniony zerami do ośmiu
cyfr);

03 część trzecia numeryczna - jest  to cyfra kontrolna wyznaczana automatycznie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który utworzył bądź digitalizował księgę
wieczystą.
 

Poniżej znajduje się przykład nowego numeru księgi wieczystej:

 

 

 


Przeczytaj także:

Księgi wieczyste online - 6 najważniejszych pytań i odpowiedzi