Działka budowlana - co warto wiedzieć zanim zaczniemy budowę

Wybór działki to niewątpliwie jeden z najważniejszych momentów przy budowie domu. Jakie wytyczne wziąć pod uwagę decydując się na wybraną działkę?

Najlepiej, gdy działka nie jest zbyt mała - nie mniejsza, niż 800 - 1000 m2 i jest o nieskomplikowanych kształtach (kwadrat, szerszy prostokąt). Idealnymi warunkami są również płaskie ukształtowanie terenu oraz dobre warunki gruntowe.

Decydując się na wybraną działkę zwróćmy uwagę na sąsiadujące zabudowania - czy są to domki jednorodzinne, szkoła czy może duże niezabudowane działki (mogą tam powstać osiedlowe budynki wielorodzine). Warto zorientować się w planach zagospodarowania przestrzenego i zdecydować się na lokalizację, w której nie będzie dokuczał nam hałas. Nie oznacza to, że mamy decydować się na odludne miejsce - ważne jest, żeby w pobliżu znajdowała się dobra, utwardzona droga dojazdu, a i bliskość sąsiadów zapewni nam większe bezpieczeństwo przed ewentualnymi włamaniami. Ważnym elementem jest również odległość działki od sklepów, szkoły, przychodni zdrowia i punktów usługowych oraz przystanków komunikacji miejskiej (ostatnie tak na "wszelki wypadek", gdyby nasz prywatny transport okazał się zawodny).

Gdy droga dojazdowa biegnie przez grunt sąsiada - konieczne będzie notarialne ustanowienie tzw. służebności drogi koniecznej, czyli porozumienie z właścicielem terenu, przez którego działkę biegnie droga. Niestety za ustanowienie takiego prawa może przysługiwać mu wynagrodzenie. Zapis o służebności drogi koniecznej odnotowywany jest w księdze wieczystej działki.

W przypadku działki nieuzbrojonej musimy upewnić się, czy istnieje możliwość doprowadzenia do niej wszystkich niezbędnych mediów (woda, prąd, kanalizacja). Dobrze jest, gdy uzyskamy pisemne potwierdzenie od zakładu wodociągowego oraz energetycznego tzw. gotowości na przyłączenie i jego warunków technicznych. 

Przed zakupem działki należy sprawdzić jej status prawny. Idealną sytuacją jest, gdy teren nabywamy od jednego właściciela (w przypadku, gdy jest więcej - jesteśmy zobowiązani do spełnienia roszczeń wszystkich właścicieli). Kolejni właściciele działki oraz ewentualne jej obciążenia powinny wpisywane być do księgi wieczystej (obciążenia działki przechodzą na kolejnego właściela). Z tego względu zawsze ubiegajmy się o aktualny dokument wypisu z księgi wieczystej oraz stosownego oświadczenia od obecnego właściciela działki (o braku obciążeń). Ważne jest również zweryfikowanie statusu działki (rolna, leśna, budowlana). W przypadku działki rolnej musimy ubiegać się o tzw. "odrolnienie", czyli wyłączenie działki z produkcji rolnej.